Belgische Consulaire Unie vierde haar 30-jarig bestaan

Op 8 december 2023 vierde de Belgische Consulaire Unie haar 30-jarig bestaan. Deze speciale gelegenheid werd gemarkeerd door een gedenkwaardige galavond, waar we de eer hadden om verschillende opmerkelijke persoonlijkheden te eren.

In het bijzonder willen we onze diepe dankbaarheid uiten aan de heer Jean-Michel Saive, een legende van het Belgische tafeltennis en een vooraanstaand vertegenwoordiger van het Belgisch Olympisch Comité. Zijn uitzonderlijke carrière en toewijding aan de sport zijn een bron van inspiratie geweest voor vele Belgen, en we zijn dankbaar voor zijn aanwezigheid tijdens ons jubileumevenement.

We zijn ook vereerd dat mevrouw Stephanie D’Hose, voorzitter van de Senaat, het peterschap van onze galavond op zich nam. Haar steun en inzet voor onze missie zijn van onschatbare waarde geweest, en we bedanken haar hartelijk voor haar deelname aan dit betekenisvolle evenement.

Bij deze speciale gelegenheid willen we ook de 200 geaccrediteerde ereconsuls in België en de ongeveer 300 Belgische consuls geaccrediteerd in het buitenland feliciteren. Hun inzet en werk dragen bij aan het versterken van de banden tussen België en de rest van de wereld, en we zijn dankbaar voor hun bijdrage aan onze vereniging.

We willen ook onze dankbaarheid uiten aan de FOD Buitenlandse Zaken voor hun voortdurende steun aan de Belgische Consulaire Unie. Hun waardevolle samenwerking stelt ons in staat onze missie voort te zetten.

Previous

Next