BCU

Consulair Corps van de provincie Luik

Consular corps of Liège

Voorzitter:

Bernard PIETTE
Consul-generaal van Nederland

Secretaris-generaal:

Florence ROTH
Consul van Zwitserland

Penningmeester:

Frédéric-Charles BOURSEAUX
Consul van Oostenrijk

Rekeningnummer van het Consulair Corps van de Provincie Luik:

BE56 7320 1502 9088

Bestuursleden:

Jorge ARRESE ESTRADA
Consul van Peru

Jean-Marc DEFAYS
Consul van Finland

Robert LAFFINEUR
Consul van Griekenland

Serge MANTOVANI
Consul van Tsjechië

Louis MARAITE
Consul van Duitsland

Dominique PETTA
Consul van Italië

Francois SANTOS REY
Consul van Spanje

Luc SOUGNÉ
Consul van Bulgarije

Ere-decaan:

Fernand GOFFIOUL

Voormalig consul van Spanje, voormalig decaan, voormalig protocolchef en erelid van de Belgische consulaire unie

Ere-commissie:

Veertig leden
Medevoorzitter:

Mme Christine DEFRAIGNE,
Eerste schepen van de stad Luik en erevoorzitter van het Senaatsparlement.

M. Karl-Heinz LAMBERTZ,
Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, voormalig voorzitter (2018-2020) van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.

ALGEMEEN SECRETARIS ADRES

62 Rue des Blés 4420 Saint-Nicolas
Tél: 04 252 22 27 – Gsm: 0475 54 56 13
liege@honrep.ch

www.consuls-liege.be