COOLS Paul

Consul-Generaal van Malta
Ressort : Provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen
Exequatur : 22-10-2013
Tavernierkaai, 2 bus 14
2000 ANTWERPEN
T : 03/568.15.19
F : 03/568.75.21

E-mail : malta.consul.antwerp@gov.mt

Advokaat

Previous

Next