RIEBS Gunnar

Consul-Generaal van Slovakije
Ressort: Provincie Antwerpen
Exequatur: 26-10-2017
Marie-Josélaan, 68
2600 BERCHEM
T : 03/239.58.11
E-mail: gunnar@riebs.be

Letterkundige
Bestuurder van vennootschappen
Raadsheer in sociale zaken bij het arbeidshof te Antwerpen
Gewezen rechter in Handelszaken in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
Officier in de kroonorde

Previous

Next