Consul van de Staat Israël
Ressort : het Vlaams Gewest